Đối với người lao động thì việc khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công hầu hết đều do doanh nghiệp trả lương thực hiện. Kể cả cách đăng ký mã số thuế cá nhân cũng được bên sử dụng lao động thực hiện, người nộp thuế chỉ cần thực hiện việc tra cứu để theo dõi quá trình đóng, thời gian đóng. Vậy riêng đối với trường hợp cá nhân trúng thưởng, quà tặng, hoặc thừa kế thì phải thực hiện việc khai thuế TNCN như thế nào? hồ sơ khai thuế TNCN ra sao? Cùng tìm hiểu cụ thể trong bài viết dưới đây.

Quy định về kỳ tính thuế TNCN và thời hạn nộp hồ sơ

Theo quy định, đối với cá nhân cư trú thì kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập được xác định như sau: áp dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, từ chuyển nhượng bất động sản, từ trúng thưởng, từ bản quyền, từ nhượng quyền và thương mại, từ thừa kế, từ quà tặng. Đối với những cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng sẽ thực hiện khai thuế theo từng lần phát sinh kể cả trong trường hợp được miễn thuế.

Đối với cá nhân không cư trú thì kỳ tính thuế được xác định như sau: Tính theo từng lần phát sinh thu nhập. 

Như vậy có nghĩa là sẽ phải thực hiện việc kê khai theo từng lần phát sinh thu nhập là phải kê khai. Thời hạn nộp tờ khai được quy định chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Tờ khai thuế TNCN trúng thưởng, thừa kế, quà tặng

Đối với tờ khai thuế TNCN từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng được xác định tùy vào từng trường hợp mà sẽ có mẫu tờ khai thuế khác nhau. Cụ thể như sau:

-Mẫu 06/TNCN là mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng, chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng của các cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú, từ kinh doanh của cá nhân không cư trú, tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú.

Như vậy, mẫu 06/TNCN sẽ áp dụng cho DN trả thu nhập khấu từ thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú.

– Mẫu 04/NNG-TNCN: Đây là tờ khai thuế thu nhập cá nhân, áp dụng cho các cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài. Mẫu này sẽ áp dụng khi các cá nhân trực tiếp khai với cơ quan thuế.  

Đăng ký nộp thuế điện tử sai thông tin thì phải làm sao?

Chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ có phải đóng thuế TNCN không?

– Mẫu 03/BĐS-TBCB: Là tờ khai thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ việc nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản.

– Mẫu 04/TKQT-TNCN: Là tờ khai thuế thu nhập cá nhân, áp dụng cho cá nhân nhận thừa kế, quà tặng không phải là bất động sản.

– Mẫu 14/KK-TNCN: Là tờ khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng và áp dụng đối với nhận thừa kế, quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu.

– Mẫu 19/KK-TNCN là mẫu áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại và từ trúng thưởng phát sinh tại nước ngoài.

Như vậy, pháp luật đã quy định rất cụ thể về các mẫu thực hiện việc kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với từng trường hợp trúng thường, quà tặng, thừa kế. Đây là căn cứ pháp lý vững chắc cho người nộp thuế triển khai thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *